Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Atelier Handgemaakt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Atelier Handgemaakt zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. PRODUKTEN

2.1 De aangeboden artikelen worden door Atelier Handgemaakt zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen. Getoonde producten kunnen als gevolg van technische omstandigheden(b.v.kleurinstelling van computerschermen) enigszins afwijken van de werkelijkheid. Atelier Handgemaakt aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

3. PRIJZEN

3.1 Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
3.2 Atelier Handgemaakt kan niet aan prijzen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een verschrijving of vergissing bevatten.
3.3 Prijswijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op de website van Atelier Handgemaakt zijn gepubliceerd.

4. AANBIEDINGEN

4.1 Alle aanbiedingen van Atelier Handgemaakt zijn vrijblijvend en Atelier Handgemaakt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

5. BESTELLEN EN BETALEN

5.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Atelier Handgemaakt. Atelier Handgemaakt behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Atelier Handgemaakt stelt hiervan de klant binnen 2 werkdagen schriftelijk op de hoogte.

5.2 Atelier Handgemaakt levert de bestelling pas uit na ontvangst van betaling.
5.3 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per email met daarin de totale kosten, inclusief de verzendkosten vermeld.

6. LEVERING

6.1 Atelier Handgemaakt streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden, in principe binnen 24 uur op werkdagen, indien het binnen België is. Internationale zendingen duren ongeveer 3 werkdagen.

Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt u hiervan schriftelijk (email) of telefonisch bericht.

6.2 De opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. De levertijd zal echter nooit langer zijn dan 30 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden of anders is overeengekomen.

6.3 Wij doen ons best om de website en de voorraad zo up to date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer (geheel) leverbaar is (bijvoorbeeld omdat de bollen garen van hetzelfde kleurbad ontoereikend zijn voor de gehele bestelling). In dit geval nemen wij binnen 24 uur op werkdagen na het plaatsen van de bestelling contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.
Als u de bestelling toch wilt annuleren is dat mogelijk. Atelier Handgemaakt zal in dat geval voor terugbetaling binnen 7 werkdagen zorgdragen.

7. VERZENDEN

7.1 Atelier Handgemaakt verzendt alle bestellingen via Bpost.
7.2 Atelier Handgemaakt is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen bij Bpost. Wij zullen wel met u tot een gepaste oplossing proberen te komen.
7.3 Atelier Handgemaakt is niet aansprakelijk voor verkeerde of vertraagde aflevering door incorrecte of incomplete adresgegevens.

8. RETOURNEREN

8.1 Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Mocht het bestelde desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen dan mag u binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de artikelen retour sturen nadat u hierover contact heeft gehad met Atelier Handgemaakt. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het produkt door de klant.

8.1.1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het produkt en de verpakking. Hij zal het produkt slechts in die mate uitpakken op gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het produkt wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het produkt met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Atelier Handgemaakt retourneren.
8.1.2 De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van de klant tenzij anders wordt overeengekomen. Indien (en indien van toepassing) uw bestelling na retourzending minder bedraagt dan de gestelde grens voor franco verzending, brengen wij deze verzendkosten alsnog in rekening.

8.2 Voor retouren en/of ruilen gelden de volgende voorwaarden:

8.2.1 Artikelen die eenvoudig te kopieren zijn zoals PDF bestanden van brei- en haakpatronen en boeken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden (dit heeft te maken met copyright).

8.2.2 Goederen die u retourneert en /of wilt ruilen dienen:
a onbeschadigd te zijn;
b voorzien van originele verpakkingen, wikkels, labels;
c ongebruikt en niet bewerkt te zijn( strengen mogen niet tot bollen gewonden zijn).

8.2.3 De artikelen die voor retour zijn aangemeld, moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.

8.3 Atelier Handgemaakt behoudt zich het recht voor de geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten indien niet voldaan is aan (een of meer van) bovenstaande voorwaarden.

8.4 Afgeprijsde garens nemen wij niet retour.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Iedere aansprakelijkheid van Atelier Handgemaakt voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Atelier Handgemaakt is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

9.2 Atelier Handgemaakt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Atelier Handgemaakt.

Algemene voorwaarden opgemaakt op 1 november 2016.